Englishमराठी
सर्व भाविकांसाठी ऑनलाइन नोंदणीकृत पूजा बुकिंग लवकरच चालू करतो आहे याची भाविकांनी नोंद घ्यावी. सर्व भाविकांना ही नम्र विनंती आहे की मंदिराची 175 वा वाढदिवस लवकरच साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच मंदिराचा शिखराचे काम सध्या चालूआहे. . आमचा प्रयत्न हा आहे, की , जुन्या पद्धतीने 175 वर्षापूर्वी स्थापना केलेले मंदिर जसे होते, काळा पाषाणमधील दगडी चिरे त्याच पद्धतीने आपल्या समोर सादर व्हावेत म्हणूनच रंग काढण्याचे काम सध्या चालू आहे. हे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. त्याला तुमच्या सर्वांची मदत अपेक्षित आहे. आपल्या भावनांचा आदर करून आम्ही आपल्या मदतीची अपेक्षा करतो आहे.

ॐ ह्री श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय चिंतायै दूरय दूरय स्वाहा । सर्व जगाची माता, विकसित कमळासारखे डोळे असलेली, मी नमन करते, कमळाची उत्पत्ती श्री लक्ष्मी देवी,
जी भगवान विष्णूच्या गडगडाटात विराजमान आहे.
Support Us Pooja & Archana booking
महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ।
तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात् ॥
See work-In-progress आपण विष्णूची पत्नी महालक्ष्मीला ओळखतो आणि तिचे ध्यान करतो. लक्ष्मीजी आम्हाला प्रेरणा दे.
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् ।
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम् !
See work-In-progress मी भगवान विष्णूच्या भार्या पत्नी क्षमा, माधवी, माधवप्रिया, प्रियसखी,अच्युतवल्लभ,
भूदेवी भगवती लक्ष्मी यांना नमस्कार करत आहे.
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते !
सर्व काही जाणणारी, सर्वांना आशीर्वाद देणारी,
सर्व दुष्टांचे भय दूर करणारी आणि सर्व दु:ख दूर करणारी देवी महालक्ष्मी ! तुम्हाला नमस्कार.
Support Us Pooja & Archana booking
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते !
सर्व काही जाणणारी, सर्वांना आशीर्वाद देणारी,
सर्व दुष्टांचे भय दूर करणारी आणि सर्व दु:ख दूर करणारी देवी महालक्ष्मी ! तुम्हाला नमस्कार.
Support Us Pooja & Archana booking

Bhutkar’s Lakshminarayan Devasthan was established in 1865 in Alandi Pune.

Shree Damodar Mahadev Bhutkar was the founder of this devasthan ,he purchased the land in Alandi and built the beautiful temple of Lord Shre Lakshmi Narayan made of stone .

Open chat
1
We're Online! How may I help you?
We're Online!
How may I help you?