Englishमराठी
सर्व भाविकांसाठी ऑनलाइन नोंदणीकृत पूजा बुकिंग लवकरच चालू करतो आहे याची भाविकांनी नोंद घ्यावी. सर्व भाविकांना ही नम्र विनंती आहे की मंदिराची 175 वा वाढदिवस लवकरच साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच मंदिराचा शिखराचे काम सध्या चालूआहे. . आमचा प्रयत्न हा आहे, की , जुन्या पद्धतीने 175 वर्षापूर्वी स्थापना केलेले मंदिर जसे होते, काळा पाषाणमधील दगडी चिरे त्याच पद्धतीने आपल्या समोर सादर व्हावेत म्हणूनच रंग काढण्याचे काम सध्या चालू आहे. हे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. त्याला तुमच्या सर्वांची मदत अपेक्षित आहे. आपल्या भावनांचा आदर करून आम्ही आपल्या मदतीची अपेक्षा करतो आहे.

भुतकरांचे श्री लक्ष्मी नारायण देवस्थान

Online Support

Lakshmi narayan puja

1. Shree Vishnu yagna :

Description: Vishnu yagna can be performed on the each Ekadashi day i.e. there are 24 ekadashis in one year and 2 ekadashis in one month. so there are 24 slots available for devotees to perform shree Vishnu yagna

Benefits of Shree Vishnu yaag:

  • This Yagna helps in getting name and fame.
  • This Yagna helps in fulfilling the wishes of health, wealth and peace.
  • This Yagna helps in getting blessing from Lord Shree Vishnu.
  • This Yagna helps in removing Dosh in devotee’s horoscope

2. Pawamana Abhishek Puja

Who should perform Pavamana Abhishek?:
People who are suffering from the bad karmas of their past lives and it is affecting their present life.
They should perform this abhishek to get rid of past-life karmas.
Those who want to achieve salvation and peace of mind.
As per astrologer’s advice, we can perform this abhishek to correct our stars and horoscopes.
Asuspicious days to perform pawaman abhishek: Ekadashi ,Pornima ,Saturdays,mauni amavasya and other auspicious days of the year.

3. Daily Puja and naivedya

4. Gokulashtami /Krishna janmashtami shringar puja

Open chat
1
We're Online! How may I help you?
We're Online!
How may I help you?